Leader projektet rullar på och vi har flera olika bollar i luften.

Just nu pågår en kurs där du får lära dig göra din egen hemsida. Kursen har ca 10 deltagare både från Östergötland och Småland. Flera från Adelöv är med vilket är extra kul. Det är Göran Jonsson som hållt de första tre gångerna och Anette Stendahl som kommer ha de två sista.

Den arbetsgrupp som just nu är aktiv i projektet kallas för utveckingsgruppen och består av Ingemar Karlsson, Anna Winbladh-Wiktorsson, Eva Engström och jag själv. Vi arbetar med att ta fram ett förslag på ny utvecklingsplan för Adelövs framtidsgrupp och vår målsättning är att presentera den på årsmötet. Den behandlar ett lite mer långsiktigt perspektiv hur vi i Adelöv kan fortsätta jobba med de frågor vi själva väljer att driva.

Jag vill inte föregå årsmötet med någon information men rekommenderar varmt alla att gå på årsmötet och ta del av informationen.

I projektet börjar vi så smått förbereda oss på slutrapportering och summering. Jag kommer arbeta på juni ut, ungefär en dag i veckan. Projektet ska sedan slutrapporteras helt den sista augusti. Vi följer vår projektplan, tidplan och budget så det ser bra ut. Det är en hel del administration i ett sådant här projekt och därför kanske jag inte syns så mycket fysiskt i Adelöv. Men arbetet fortgår vid tangentbordet.

Kategorier: Åses blogg