Musiken – en viktig bit i Adelöv

Adelövs kyrka har alla förutsättningar för att vara en ”musikkyrka”. Förutom en mycket bra akustik och ett öppet kyrkorum är kyrkan utrustad med utmärkta instrument. Orgeln, om 17 stämmor, byggdes ursprungligen år 1878 av Elfström, Ljungby. År 1985 genomfördes en total om- och tillbyggnad av Olov Hammarberg, Göteborg. 11 stämmor samt fasaden är vad som finns kvar av Elfströms instrument.
Dessutom finns en flygel av hög klass, vilken inköptes år 2007.

Vår vilja är att kunna erbjuda ett musikliv med stor bredd och rikt innehåll både vad gäller musikstilar och kvalité. Det är viktigt vårda även det musikaliska arvet, likväl som våra kyrkobyggnader. Tradition med förnyelse.

Körlivet är viktigt, och vi har duktiga körer:

Kyrkokören medverkar vid gudstjänster och konserter. Kören har cirka 30 medlemmar och sjunger även i Linderås församling.

Barnkör i Adelöv
The Angels

6-11 år torsdagar kl. 15.20-16.00 i Adelövs församlingshem

Kontaktperson: Mariette Lagg, 070-256 09 05

Adelöv/Linderås kyrkokör

Övningar och framträdanden Hösten 2018
Adresser Kyrkokören Adelöv-Linderås 2017