Brahälla

Brahälla

Brahälla

Med utsikt över sjön Noen med omgivningar ligger lustslottet Brahälla.

Huset byggdes i ett våningsplan med förstuga, en stor sal och tre mindre kammare. Det hade även en källarvåning och en altan på taket. Ruinen genomgick en omfattande restaurering 1961.

Erik Lönnerholm har skrivit om Brahälla i boken “Linderås och Adelöv två socknar i Holaveden”. Där får man veta att det var greve Per Brahe som lät bygga Brahälla. Han ville ha det klart före vintern 1680–1681. Murarmästare Måns och han medhjälpare var i farten hela sommaren. Taket och spånen kom på, men den 12 september 1680 gick Per ur tiden. Förmodligen fick han därför inte se sitt hus på klippan i färdigt skick. I varje fall bodde han aldrig där, på den med omsorg valda platsen med den fantastiska utsikten.

Efter grevens död verkar det som om byggnaden lämnades att långsamt förfalla. Från 1760-talet finns en notis av Rogberg-Ruda: “På detta säteris (dvs Näs) ägor och nära sjön Noen, på ett högt berg, har ett stenhus varit uppbyggt av riksdrotzen Pehr Brahe den yngre, och kallat Brahälla, och är ännu till tak och väggar behållet. Bemälta byggnad tyckes hava varit anlagd blott till ett lustslott.”

Så småningom har naturen med god hjälp av plundrare gjort byggnaden till den ruin den är i dag. Till exempel blev Anders från Skog år 1795 dömd för att ha gjort ett par turer över sjön till Brahälla och hämtat hem en del tegel.

Brahällas historia blev inte lång. Men som Lönnerholm skriver: “… en härlig sommardag, när solen flödar över Noens vatten, kan vi tycka oss skymta ‘den gode greven’ med sitt följe däruppe på klippan. Just en sådan dag var det med bestämdhet han fattade sitt beslut, att där skulle stå en boning, redo att motta sin herre för ro och vila eller jakt i de viltrika skogarna. Fagrare än så kan inte en svensk bygd te sig.”

Så här var Brahälla tänkt att bli.

Brahälla på ritning

Brahälla på ritning

Brahälla ser ut över badet vid Tärenäs

Utsikt från Tärenäs

Brahälla på klippan med utsikt över badet vid Tärenäs

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild