Vi vet att många är nyfikna på hur det jobbas i en liten friskola på landsbygden och tänkte därför presentera den lite mer detaljerat.

Adelövs Friskola är en mindre skola med större möjligheter.

Skolans grundläggande målsättning är att skapa förutsättningar och lust till ett livslångt lärande!


Praktikaliteter

Skolan ligger 25 min. från Tranås, 19 min. från Gränna, 29 min. från Aneby och 27 min. från Ödeshög. Beläget vid en skog, som används flitigt under fria aktiviteter men även i utomhuspedagogiken och under idrottslektioner.
Skolan består av elever från förskoleklass till åk 6.
I vissa klasser jobbar vi i B-form vilket innebär att det kan vara tex. åk 1-2 som har samma klasslärare och vissa lektioner tillsammans. Genomgångar och instruktioner kan däremot ofta vara i halvklass.

Skolans inriktning – utomhuspedagogik

Adelövs Friskola har utedag varje fredag. Skoldagen börjar inomhus innan elever och pedagoger lämnar klassrummet för lektioner i utemiljö.
Utomhuspedagogiken underlättar inlärning men också förståelse för alla olika ämnen. Eleverna lär sig samarbeta då de arbetar årskursöverskridande vilket också motverkar mobbing. På köpet får eleverna en känsla av samhörighet med naturen. Bra va?

Lärare

På Adelövs Friskola arbetar engagerade och till övervägande del behöriga lärare. Lärarna samarbetar över årskurserna för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Det betyder också att eleverna känner trygghet med alla lärarna oavsett årskurs.

Maten

På Adelövs Friskola är kosten högt prioriterad. Maten tillagas på skolan av egen kökspersonal, det blir bäst så tycker vi. Skolan använder närproducerade och kravmärkta råvaror och den är till stor del lagad från grunden.  Bra (och väldigt god) mat som ger energi och ork påverkar i allra högsta grad inlärningsförmågan.
Några gånger per läsår lagas och äts lunchen ute på våra utedagar.  Då tillagas maten över öppen eld och eleverna får äta ur en kåsa.
Åk 6 har hemkunskap utomhus vid dessa tillfällen och är delaktiga i att laga skollunchen.

Skolskjuts

Elever som tillhör Tranås kommun ansöker om skolskjuts från Tranås kommun. Elever som bor i andra kommuner än Tranås erbjuds skolskjuts av Adelövs Friskolas egna skolskjutsar med chaufförer som är anställda av skolan.

I de yngre årskurserna ligger fokus på svenska och matematik. Lärarna följer upp elevernas utveckling och utmanar där det behövs.
De äldre eleverna erbjuds en utmanade undervisning i kärnämnena och i årskurs 6 läggs extra fokus på förberedelse inför högstadiet, alla ska vara redo. Eftersom lärarna ofta jobbar över årskurserna kan de verkligen lägga fokus där det behövs och gör mest nytta.
Skolan genomför skolverkets tester i de olika årskurserna. Varje termin gör skolan dessutom ett ”lästest” i alla klasser för att följa upp elevernas läsutveckling.

Vi har förstås också ett eget skolbibliotek, läsning är viktigt.
Skolan alternerar mellan textilslöjd och trä-och metallslöjd, en termin i taget. Extra instrument /sångundervisning är också något som skolan erbjuder.


Är du nyfiken på att veta mer eller vill besöka skolan?
Kontakta Rektor/skolchef Pia Aronsson på tel 070-347 23 43 eller pia@aronsson@adelovsfriskola.se
Ni kan också läsa mer om skolan på deras hemsida som du hittar här. Du kan också följa dem på instagram eller facebook.