Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Framtidsgruppen!

Det är viktigt för föreningen att vi har registrerade och betalande medlemmar. Vi blir glada om du som Adelövsbo gör ett aktivt val att välja att vara medlem och på så sätt stötta utvecklingsarbetet i bygden.

Ett uppdaterat medlemsregister underlättar för oss när vi har behov av att söka projekt och utvecklingsmedel.

Medlemsskap – enskilt 100kr
familj 200kr

Bankgiro kommer inom kort.

Kom ihåg att notera ditt namn när du betalar.

Stort tack för att du stöttar din bygd!

Styrelsen Adelövs Framtidsgrupp