Fritidsgruppen inbjuder till fixardag för utemiljön.

Datum: 24/9
Klockan: 10.00

Vi samlas på skolgården, röjer, trimmar, krattar, sopar — ja, fixar utemiljön.

Du som har röjsåg och kan hjälpa till ring Therese i Fritidsgruppen. (Pulkabacken skall trimmas inför vintern — VIKTIGT!)

Ta med de verktyg som behövs för det du vill göra!

VÄLKOMNA!

Var och en tar med fikakorg!
Vid regn blir det inställt

Vad behövs göras:
Röja pulkabacken
Rensa rabatter
Sopa asfalt
Kratta/ rensa sprinterbanan
Kantklippning
Tömma alla soptunnor
Rengöring av soptunnor/ papperskorgar
Städa lekförrådet m.m.

Om du har några frågor ring gärna:

Therese Hellgren 0140- 700 60
Annelie Petersson 0738- 358285
Helene Andersson 0140- 700 61
Mari Karlsson 0140- 710 14

Kategorier: Uncategorized