Tisdagen den 11 Augusti kl 19.00 i Adelövs skola bjuder vi in till årsmöte för Adelövs Framtidsgrupp

Vi får besök av kommunchefen Pär Thudeén som berättar om sig och om sina tankar om kommunens framtid.
Självklart blir det tillfälle att ställa frågor.

Efter hans presentation blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Framtidsgruppen bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!


Medlemsskap i Adelövs framtidsgrupp

Styrelsen gör just nu en uppdatering av föreningens medlemmar. Det är viktigt att föreningen har registrerade och betalande medlemmar. Vi hoppas därför att du som Adelövsbo gör ett aktivt val att vara medlem och stötta arbetet med bygdens utveckling. Ett uppdaterat medlemsregister underlättar också om vi behöver söka projekt- och utvecklingsmedel.

Medlemsskap
Enskilt medlemskap kostar 100kr
Familj kostar 200kr

Betala till BG 5825-7536 och kom ihåg att notera ditt namn när du betalar.