Kallelse till Årsmöte Adelövs Framtidsgrupp

Tisdagen 7 september 2021 klockan 19.00 i Adelövs skola

Vi får besök av Birger Boström, näringslivschef, på Tranås United

Han kommer att presentera sig och berättar om Tranås United och vad vi i Adelöv kan få hjälp med.

Det blir givetvis tillfälle att ställa frågor.

Efter detta blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Medlemskap i Adelövs Framtidsgrupp

Styrelsen i Framtidsgruppen gör just nu en uppdatering av föreningens medlemmar.  Det är betydelsefullt att föreningen har registrerade och betalande medlemmar. Det är viktigt att du som Adelövsbo gör ett aktivt val genom att välja att vara medlem och på så sätt stötta utvecklingsarbetet i bygden. Ett uppdaterat medlemsregister underlättar också när vi har behov av att söka projekt- och utvecklingsmedel.

Medlemskap: enskilt medlemskap – 100 kronor
familj – 200 kronor

Kom ihåg att notera ditt namn när du betalar
Bankgiro 5825-7536


Varmt välkomna hälsar styrelsen