Det var en av de frågeställningar det arbetades med under tisdagens möte. Adelövs framtidsgrupp hade kallat till ett öppet möte där man ville informera och diskutera framtida frågor för Adelöv. I tidigare inlägga har berättats om spontana idrottsplatser och bredbandsutbyggnad på landsbyggden. Båda dessa frågor kommer fortsätta att behandlas i framtidsgruppen.

Vid fikat hölls en liten workshop och de som var med på mötet fick resonera kring några frågeställningar. Det som framkom under varje fråga var:

1. Hur vill ni bli informerade om Framtidsgruppens arbete? Här tyckte man att hemsidan är en jättebra kanal och det föreslogs att man via hemsidan skulle kunna anmäla och skicka in sin email adress. Att samla så många email adresser som möjligt för att på så sätt kunna dela information på ett smidigt sätt.

2. Vilka fler skall/kan vara representerade i styrelsen? Här lyftes förslaget fram att den eller de som brinner för en specifik fråga som bör drivas genom framtidsgruppen, tillfälligt kan gå in och vara pådrivande för just den frågan. På detta sätt kan fler bli engagerade och att man gör det på en bestämd period.

3. Vilka frågor skall framtidsgruppen driva i Adelöv? Här kom flera förslag upp t.ex. Våtmarksprojektet, Brummesmålens framtid, spontanidrottsplats för alla i bygden, boende för äldre.

4. Förslag på aktiviteter. Att i samband med onsdagslunchen då många äldre samlas även anordna aktivitet en gång i månaden för de äldre. En hemvändardag. Kurser. Samkvämskvällar där man träffas och äter något gott och umgås. Föreläsningar i olika ämnen.

5. Under andra viktiga frågor så lyftes frågan vad som skulle krävas för att locka tillbaka ungdomar som flyttat från Adelöv när de sedan vill starta familj eller bosätta sig här.

Undertecknad hade sjuka barn och kunde inte själv vara med på mötet men ser med tillförsikt fram emot att fortsätta behandla och driva detta både i projektet under den tid som är kvar (några kan vi absolut fånga upp där) och även se utvecklingen för framtidsgruppen inför vilka frågor man ska driva framöver. Det jag kan konstatera är hur viktigt det är att ni som bor i Adelöv ser framtidsgruppen som en fantastisk enad resurs (där alla som bor i Adelöv ska känna sig representerade. Gör ni inte det så se till att det blir så.). Jämför jag med andra bygder så har ni en start i ett fantastiskt nätverk och ett sätt att förena era krafter i ett gemensamt språkrör där Adelöv gör sin röst hörd. Tillsammans är ni starka.

Projektet kommer nu gå in i en fas som knyter an väldigt mycket till rubriken i inlägget. Det är viktigt att det finns lust, kraft, glädje och vilja att utvecklas framåt. Ni har alla förutsättningar för att lyckas, vi har inlett den processen och den måste också få ta sin tid. Framtidsgruppen får inte bli en stängd grupp för några få. Alla har ett ansvar att se till att det inte blir så.

Hur tänker du kring frågor som rör Adelöv? Har du åsikter? Behåller du dem för dig själv eller hur för du fram dem? Hur vet framtidsgruppen vad du tycker? Vad skulle kunna få dig att engagera dig i en fråga som du är angelägen om?

Framtidsgruppen behöver få reda på vad just du tycker och tänker. En återkoppling som ni gav på mötet i tisdags är jätteviktigt för det fortsatta arbetet. Fortsätt att tycka till och hör av er!

Hälsar Åse 0768-955036 eller ase@rokstenen.se

 

Kategorier: Åses blogg