Tänk vad tiden ändå har gått fort. Det är ett och ett halvt år sedan jag började jobba med projektet. Jag hoppas ni känner att ni fått lite inblick i det via bloggen även om den inte är så väldigt frekvent. Tänkte göra en liten krönika på vad som har hänt.

Framtidsgruppen som består av tio personer har fått månadsvisa uppdateringar på sina möten från projektet. De har också fått förslag från mig hur arbetet ser ut kommande tre månader och avrapportering från de tre månader som varit. Jag har fått intryck av att de känt sig informerade på detta sättet.

Vi har haft 4 olika arbetsgrupper igång som arbetat med olika frågor. Min roll i dessa har varit sammankallande, protokollförande och pådrivande om så har behövts. Här har flera av grupperna varit väldigt drivande själva vilket känns kul, men som överallt så kan det ibland behövas ett utifrånperspektiv och det hoppas jag att jag bidragit med.

Livet på Landet-veckans arbetsgrupp: Annika Hansson, Anna Winblad-Wiktorsson, Stefan Gustafsson och Ingegärd Feldt.

Julmarknadsgruppens arbetsgrupp: Helena Karlsson, Eva Engström, Anita Johansson, Åke Persson, Stig Pettersson, Maggie Målevik

Fotbollskolan: Kjell Persson, Mattias Svensson, Martina Jansson

Hemsidan: Göran Jonsson, Kristina Karlsson, Christian Malm, Staffan Pettersson, Urban Josefsson

Hur började vi?
Alla grupper sa ok till att träffas under tre gånger för att dels titta på hur situationen ser ut just nu och idéa fram vad som skulle kunna förbättras, utvecklas och behållas. Vi hade fri brainstorming för att komma upp med nya idéer. Vi tittade över hur vi skulle nå målen som var satta i projektet och lade upp en strategi för hur gruppen skulle arbeta vidare.

Hemsidan: Här träffades gruppen två gånger och den tredje gången blev inställd. Göran Jonsson som är webbmaster och jag har fortsatt att diskutera hur vi får fler att engagera sig i hemsidan. Vi har under hösten testat att vid varje möte med framtidsgruppen ha en stående punkt där information om vad som är på gång tas upp. Då påtalar vi också vikten av att delge Göran detta så att han kan hjälpa till att lägga upp informationen. Här har vi en del kvar att göra. Vi kommer under våren att uppdatera hemsidan med en ny mall som bättre motsvarar säkerheten på hemsidan och som går att uppdatera. Göran har också uppdateratoch testat andra inställningar och kommer fortsätta driva den frågan för att få en så säker hemsida som möjligt. Vi jobbar vidare med förslag hur vi bäst fyller på med information till hemsidan.

Fotbollskolan: Har varit en liten outsider i projektet och egentligen inte haft en egen budget. Vi har haft tre möten här också där vi försökt idéa oss fram till hur fotbollskolan skulle kunna utvecklas. En av satsningarna som beslutades var att försöka satsa på att  få fler tjejer att anmäla sig. Detta föll väldigt väl ut och ur detta väcktes idéer om att starta upp ett damlag. Förhoppningsvis kommer vi få höra mer om det under året med otroligt kul att Martina, Ingalill och Kjell mfl. initierat detta. Ni gör ett fantatiskt jobb!!!!

Livet på landet-veckan: Här har vi haft åtta möten som jag varit med på och säkert ett antal fler möten där gruppen träffats på egen hand. En otroligt kreativ grupp som tagit fram mycket nya förslag, vågat testa och genomfört dem. Reslutat blev en besökssuccé med dryga 5 000 besökare, biokvällar som satte avtryck och många som engagerade sig för att få veckan till stånd. Och vilken press vi fick, mediapress alltså. Jag tror inte att det var en dag under veckan som vi inte hade minst en halvsidas reportage i Tranås Tidning. Ett av önskemålen var att få visa upp vår fantastiska lokal Brummesmålen. Här förlades biokvällarna, Zumba och buggkurser. Ur detta väcktes ett engagemang att fortsätta arbeta för Brummesmålen. Här har diskussionerna påbörjats tillsammans med AMOK och arbetet fortsätter här.

Julmarknaden: Elva möten har vi hunnit med. Mycket av arbetet har kretsat kring hur vi förfinar och utvecklar ett etablerat arrangemang. Den ständiga frågan är hur vi får fler att hjälpa till under och inför dagen. Vi har skissat på olika lösningar här och löst en del men inte allt. Det som känns extra kul är att ha fått igång en fungerande arbetsgrupp som jobbar med planeringen inför julmarknaden. Till årets arrangemang tittade vi över hur vi kunde få till dekorationen, tomtens hus, mer marknasföring för att nämna några. Även här hade vi fler besökare än någonsin tidigare vilket var extra kul.

Kurser: I projektet har också legat att ta fram ett antal kurser. Vi inledde med en inspirationsträff för landsbygdsföretagare i samarbete med LRF och TUC. Denna följdes upp av en inspirationsträff för företagare i Adelöv i januari 2011, under mars/april hade vi en kurs i kalkylering med sju anmälda och en tvådagars kurs om Naturturism som hölls i Tranås med 13 anmälda.
Efter sommaruppehållet så startade vi upp med en föreläsning om Bed & Breakfast och jakt & fiske-turism med nio deltagare. Under senhösten startade vi också upp den datakurs som tar upp grunderna, den har fyra deltagare och avslutas i februari. I februari 2012 startar vi också upp en kurs att göra sin egen hemsida. Passa på att anmäla er till den.

Under hösten har vi diskuterat mycket i framtidsgruppen hur vi ska bli bättre att informera om arbetet som pågår och hur vi kan engagera fler. Som en del i projektet har det tillsatts en utvecklingsgrupp med mig själv, Ingemar Karlsson, Anna Winblad Wiktorsson och Eva Engström. Gruppen kommer ta fram förslag på utvecklingsplan och denna stäms av med framtidsgruppen och kan förhoppningsvis presenteras i sin helhet vid årsmötet i april. Som ett led i att nå ut med mer information snabbare och till fler så hölls under 2011 två så kallade öppna styrelsemöten. Ett i juni i Brummesmålen och ett i oktober i Adelövs skola. Flera goda idéer framkom här och några som redan verkställts är t.ex. att vi testar att arbeta med mer framförhållning och struktur på mötena med framtidsgruppens styrelse samt att lägga ut protokollen på hemsidan. Vi har även börjat fånga upp anmälningar till nyhetsbrev på hemsidan som förhoppningsvis kan ligga till grund för ett brett och snabbt informationsflöde. Just nu har 50 st anmält intresse till nyhetsbrevet.

Oj, det har säkert hänt massa mer under projekttiden. Men jag återkommer inom kort vad som är på gång under halvåret som kommer.