Adelövs Framtidsgrupp bildades 1995. Den tillkom på grund av att det i Tranås kommun då var en diskussion om att det fanns för få barn i Adelöv och att skolan därför hotades av nedläggning. Tio år senare sattes hotet i verket och skolans lokaler var till salu. Det skulle bli tyst, det var kristid för socknen.

Nu gjorde Framtidsgruppen sin stora insats. Den var en samlande kraft bakom inköpet av skolans byggnader och ansökan om att starta en friskola. Man kan anta att det dryga arbete som då lades ner blev skillnaden mellan en relativt tyst socken och livet som nu finns.

Genom Framtidsgruppen har Adelövborna bra kontroll över bygdens utveckling. Gruppen bevakar och säger sin mening om det Tranås kommun planerar, till exempel översiktsplaner och kommunikationer. Samarbetet med kommunen är gott och strävar efter att finna bra lösningar för denna del av kommunen.

Målet är en trivsam och livaktig bygd för alla som bor här eller är på besök.

Förutom det mer politiska arbetet genomför Framtidsgruppen evenemang. Varje år anordnas Traktorracet och Julmarknaden. Vartannat år arrangeras under en hel sommarvecka, Livet på landet-veckan med konserter, konstvisningar, naturvandringar, loppis, bygdefest, hunduppvisningar, kaféer och mycket mer.

Det är representanter från ett tiotal föreningar som är Framtidsgruppen. Ledamöter till styrelsen väljs på respektive förenings årsmöte.

Ordförande är Stig Petersson, Björstorp, 573 98 Tranås
För kontakt ring: tel 0140 720 27 eller 070 272 02 70