Adelövs motionsklubb, Amok har uppdaterat presentationen av klubben under fliken Föreningar.

amok

Klubben bildades den 9 januari 1978 av medlemmar i de två gymnastikgrupperna, som då funnits en tid. Redan från början inriktades dock verksamheten på att ordna gemensamma aktiviteter till trivsel för hela bygdens befolkning. Programutbudet sträcker sig över hela året och har många traditionsenliga inslag.

Varje vecka under vår och höst gympas det i skolans gymnastiksal med både barn och vuxna. Alla är välkomna, gammal som ung.

När det nya året tar sin börja anordnas den traditionsenliga julgransutdansen med lekar för alla mellan 0–100 år.
Valborgsmässoafton firar vi vid sjön Valens strand. Våren hälsas välkommen med en flammande eld, vårtal och sång. Möjlighet att köpa grillad korv och kaffe finns också.

En populär sommaraktivitet bland Adelövsbor och sommargäster är tipspromenaderna/bingo på onsdagar, som är förlagda till olika platser i socknen och därför ger nya sköna vyer som man annars kanske inte hade kommit att besöka. Efter fullbordad vandring serveras fika till deltagarna och lotter finns att köpa.

Till julottan/midnattsmässa går de som vill ett fackeltåg från marknadsplatsen.

Året avslutats med att Hela kyrkan sjunger någon av dagarna mellan jul och nyår. Då fylls kyrkan av besökare som får lyssna och sjunga med i julsångerna som framförs av olika körer och solister.

AMOK hyr logen i Brummesmålen och det finns möjlighet att hyra den till olika aktiviteter. På vintern kan man hyra plats för husvagnar/husbilar på logen.

Vi hoppas och tror att vi uppfattas som en förening där alla, äldre såväl barn och ungdom, kan vara med och få utbyte. Vi tror också att föreningsverksamheten är viktig för en levande landsbygd. Att skapa gemenskap där alla kan vara med.

Du, ni, ja hela familjen är välkommen i vår förening, det finns plats för fler. Som medlem får du ett medlemsblad, AMOK-bladet med information om de kommande aktiviteterna. Vårt postgironr är 431 69 98-6. Medlemsavgiften är 75:-/person eller 150:-/familj.

Har du frågor så kontakta ordförande Anita Wilhelmsson tel. 073-3374045.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild