Vassrödjorna (Valsrödjorna) med alla fornlämningar visar oss att den här platsen har varit central sedan förhistorisk tid. Det strategiska läget i länet har varit viktigt för en kontinuerlig utveckling och utfärdandet av 1700-talets marknadsprivilegier. Än idag hålls årlig marknad. Odlingslandskapets forntida karaktär är bevarad.

År 1261 skrevs namnet Athelef i ett donationsbrev. Ursprungligen var det beteckningen på en gård. Lef betyder arv på medeltidssvenska. Athe eller Adhi är namnet på den, som lämnade arvet. Adhi levde här för över 700 år sedan och gav namnet, Adelöv.

Holaveden betyder den tjocka, täta skogen och den sträcker sig över norra Småland mellan Vättern och Sommen.
kartaadeveckan
Socknen, som tillhör Tranås kommun, ligger i Holaveden ungefär mitt emellan Gränna och Tranås utmed väg 133. Vi är över 450 personer som bor här året runt, fördelat på lite mer än 150 hushåll. Förut fanns det 125 brukade gårdar. Nu finns här 15 gårdar med mjölkkor, 24 gårdar med köttdjur och 7 gårdar med får. Sedan har vi 30 gårdar som är bebodda året runt med marken utarrenderad och även 30 gårdar som är sommarställen med marken utarrenderad. Många torpruiner är utmärkta med blåmålade stolpar som berättar om torpet och dess sista brukare. Stanna du och läs om vem som bodde där för längesedan.Ofta kan man hitta den slitna sten som var trappsteget.

Här är en vacker bygd, kuperad, med skog och odlingsmark blandat. Mitt i socknen ligger kyrkan med skolan och några boningshus i närheten. Hela det öppna landskapet – öppenheten beror på att sjön Noen gick ända fram till kyrkmuren förr.

Vi tar Adelövs äldsta väg – Duvebo mot Hullaryd – söderut och kommer till marknadsplatsen. Där står de gamla marknadsbodarna och där ligger Krydderiet och sprider härliga dofter. För länge sedan fanns här en krog som numera kan ses på Skansen i Stockholm. Två cafeér har också funnits här, varav det ena så länge som in på 60-talet.

Vi fortsätter några hundra meter på vägen, där finns 193 synliga gravar från äldre järnåldern. En sägen säger att där innanför i ett kärr sjönk kyrkan och staden Valberg en midsommar när ungdomarna – på grund av plötsligt oväder – fortsatte sin dans i kyrkan. Man kan se kyrktornet i kärret sägs det.

Tar du till höger upp vid Ruduskylten kommer du till Ateljé Prästgården där du kan få beskåda de underbaraste djur och naturmålningar du sett. Fortsätta gärna till lilla Rudu by.

Tillbaka på vägen mot Hullaryd bara lite längre fram kan du ta av till vänster och då kommer du till Näs säteri och ruinen Brahälla. När du väl är framme blir du belönad med en underbar utsikt över sjön Noen. Ännu en bit söderut mot Hullaryd ligger en av de äldsta gårdarna, Södraholm.

Det finns många sjöar och gölar i socknen. Kommer man från Tranås och kör in vid Äskebäck så ligger alla gårdar vid sjön Vänstern. Likaså om man svänger in mot Äpplehult och sedan Djurafall. Byn Mickelstorp har fin utsikt över sjön Noen.

Från Grännahållet finns en skylt mot Botilstorp, på den vägen kommer man till Botilstorps äng med sin rika flora.

Här finns så många vackra ställen och härliga personligheter, men man kan inte skriva om allt och alla här!

Kom gärna och hälsa på, ta din semester här eller varför inte flytta hit!

Varmt Välkomna!

Församlingshemmet

Församlingshemmet