kyrkan
Kyrkobygganden i Adelöv lyser ljus och vacker och syns på långt håll. Men det är mer än en byggnad. Här finns en levande församling som har en önskan att finnas till för bygdens folk. Unikt för Adelöv är den öppna attityd som finns från alla parter för samarbete inom olika verksamhetsgrenar.

Barnomsorgen Änglagården.

En avdelning med dagis- fritids med sammanlagt 20 barn från den kommunala kön. Tranås kommun köper platser från kyrkan.
Barnverksamhet. Öppet hus och barntimmar varje torsdagsförmiddag. Familjegrupper tre gånger varje termin.

Ungdomsverksamhet.

Ett samarbete med övriga församlingar i Adelöv genom Sackheus.

Samtalsgrupper.

Också ett samarbete tillsammans med Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen i Adelöv där vi träffas och funderar över bibeltexter.

Hela kyrkan sjunger.

Ett musikaliskt samarrangemang mellan jul och nyår med Adelövs motionsklubb som alltid samlar många besökare.

Utöver detta gemensamma arbete så firar Svenska kyrkan i stort sett varje vecka en gudstjänst. Ett rikt och brett gudstjänstliv med ett många musikaliska inslag. Det diakonala arbetet bedrivs av en idéel besöksgrupp som leds av pastoratets diakoner är också omfattande.