aase1Under åskmuller samlades ett tjugotal för att montera de marknadsstånd som används på julmarknaden. Det kändes bättre att sätta upp dem i värmande juni än gråkalla november. Stånden märktes upp och kompletterades för att underlätta arbetet med att sätta upp dem vid julmarknaden.

Jag hade passat på att skicka ut kallelse till de grupper som arbetar med de olika områdena i projektet och vi hade en kort redogörelse för hur vi ligger till i projektet så här i halvtid. Den 15 juni ska jag redovisa projektet för LAG-gruppen i Leader som ska ge sitt ok till fortsatta anslag.

Vi presenterade lite nyheter inför Livet på landet-veckan där broschyren snart går i tryck och vi lovar att återkomma med mer information om detta här på hemsidan.

Något som jag fått till mig under projekttiden från flera håll är just: Delaktighet! Hur får vi fler att bli delaktiga och engagerade i de evenemang som görs men även i de olika föreningarna. Vi hade en bra diskussion som bör fortsätta i alla föreningar. Varför är det inte fler som engagerar sig? Några synpunkter som fördes fram på den frågan var:

– Hur informerar vi varandra? Hur får man reda på att det är en aktivitet och vad som förväntas?
– Vi måste bli bättre på tydlighet. Vad förväntas man göra, när förväntas man göra det och hur ska man göra det?
– Att någon är uttalat ansvarig och som kan delegera.
– Det är viktigt att vi skapar ett klimat, så att när man väl dyker upp och kan engagera sig, inte blir bemött med att “man annars inte hjälper till”. Usch, bort med sådana tendeser och var glad för att alla hjälper till på sin nivå och med det man kan.
– Att vi skapar ett klimat som välkomnar nya idéer och att saker kan göras på ett annat sätt. Det behöver inte vara lika från år till år.

Mycket tänkvärt tror jag och som säkert kan behöva funderas på i alla sammanhang. Jag ska ta med mig detta i det framtida projektarbetet och när vi sedan kommer sätta utvecklingsplaner på pränt.

Åse

Kategorier: Åses blogg