Annonser

Bli medlem i Adelövs Framtidsgrupp

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i Adelövs Framtidsgrupp. Är du medlem så har du bland annat rösträtt på våra årsmöten. Du kan läsa styrelsens protokoll på www.adelov.se. Årsavgiften för enskilt medlemskap är 100 kronor och familjemedlemskap kostar 200 kronor. Ring och prata med Helena Karlsson, vår kassör 073-025 Läs mer…

Av G.Jonsson, sedan