Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i Adelövs Framtidsgrupp. Är du medlem så har du bland annat rösträtt på våra årsmöten. Du kan läsa styrelsens protokoll på www.adelov.se.

Årsavgiften för enskilt medlemskap är 100 kronor och familjemedlemskap kostar 200 kronor.

Ring och prata med Helena Karlsson, vår kassör 073-025 68 30 så talar hon om hur du ska göra för att betala in avgiften eller så för du över avgiften till bankgiro 5825-7536, glöm inte avsändare.

Kategorier: Annonser