“På prästgårdens utmark synas ännu liknelser av en myckenhet hus och byggnader. En sägen går i orten, att där fordom skall stått en stad, Walberg kallad, men emedan i gamla handlingar alldeles ingen efterrättelse därom finnes, så lämnas det i sitt värde.”

(Rogberg, S. – Ruda, E. ‘Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner…’ Sth. (Kongl. Amiralitetets boktryckeri) 1770.)

vassrodjorna
Om man från marknadsplatsen korsar stora vägen mellan Tranås och Gränna söderut mot Hullaryd ser man strax en skylt på vänster hand. Där bakom bland tallarna vilar döda Adelövsbor sedan den äldre bronsåldern, det vill säga bortåt 3 000 år.

forngrav1

.

.

Men förmodligen är gravarna tillkomna under långa tider. Den yngsta möjligen inte äldre än 1 000 år.

forngrav2

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild