Ödeshögs kommun bjuder in till workshop i
Boets bygdegård onsdagen den 8:e januari kl 16:30-18:30

I samband med framtagandet av en ny översiktsplan önskar vi som jobbar med samhällsplanering på kommunen få en större förståelse för Hålaveden. Syftet med workshopen är att vi tillsammans ska arbeta fram en bättre avgränsning och värdebeskrivning för Hålaveden som kan inarbetas i den nya översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplanen på odeshog.se/oversiktsplan

Välkommen du som känner dig berörd av Hålaveden. Vi riktar oss främst till boende och verksamma i Hålaveden eller du som har kunskap om Hålaveden. Det viktiga är att du vill dela med dig av din kunskap.

För att underlätta förberedelser önskar vi föranmälan senast den 6 januari. Anmäl dig till erik.blomdahl@odeshog.se

Program
  • Introduktion till workshop och kort om kommunens arbete med framtagandet av ny Översiktsplan, Rebecka Bäck och Erik Blomdahl (ca 10 min)
  • Hålavedens värden, Kjell Antonsson Länsstyrelsen Östergötland (ca 20 min)
  • Fikapaus
  • Workshop (ca 60 min) – Vi delar in oss i mindre grupper och delar med oss av våra kunskaper uppdelat på två frågeställningar (Avgränsning och Värdebeskrivning)
Kategorier: Information