Ett reportage av Uno Ljungberg uno
Förra måndagen samlades ett trettiotal sockenbor i Adelövs friskola för att deltaga i projekt SökerBy.
SäkerBy är ett projekt för att öka tryggheten, kunskapen och attraktiviteten för boende i byar långt från räddningstjänst, ambulans och polis.
Det är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten och Polisen, finanserat genom föreningen Sommenbygd-Vätterstrand.
Mikael Wik hälsade oss välkomna och kvällens gäster från ett försäkringsbolag, räddningstjänsten och även polisen som anlände senare under kvällen
Lennart Sundberg, Länsförsäkringar och Sören Lymer, Räddningstjänsten berättade om hur en brand kan uppstå och hur fort en brand utvecklar sig.
De visade var risker finns och hur man kan förebygga bränder.
Efter en paus med fika var det praktiska övningar ute med att släcka en brand med brandsläckare och hur man kväver en brand på en människa.
Under tiden hade polisen anlänt. De informerade om grannsamverkan och besvarade frågor om inbrott och överfall och hur man kan och får göra vid dylika händelser.
Ytterligare en träff är inplanerad som kommer att handla om sjukvårdsutbildning i Första Hjälpen och Hjärt-Lung-Räddning och användning av hjärtstartare.
Kategorier: Rapporter