SONY DSCGrevskapet Brahe hade de tre slotten Brahehus, Västanå och Visingsborg. Nu skulle ett jakt- och lustslott byggas. Ser man på utsikten från den branta klippan över sjön Noen, så förstår man varför just den platsen valdes.

Det var greve Per Brahe d.y. som lät bygga Brahälla. Han ville ha det klart före vintern 1680–1681. Taket och spånen kom på, men den 12 september 1680 gick Per ur tiden. Så han bodde aldrig där — där på den med omsorg valda platsen med den fantastiska utsikten.

Om detta och mycket mer intressant berättade Inga Fingals för oss som följde med på naturvandringen till Brahälla. Eftersom ruinen av Brahälla står på Näs säteris domäner, passade Stefan Gustafson, en bygdens son, på berätta om grevar och baroner samt andra som besuttit Näs från medeltiden till våra dagar.

Som kanske framgår av bilderna nedan så är det ingen sinekur att ta sig till Brahälla — en av Adelövs märkvärdiga sevärdheter. Den allmänna meningen bland vandrarna var att något borde göras så att det blir enklare att ta sig upp på klippan och se det som Per Brahe såg.