Där är några som satt igång förberedelserna redan före klockan fyra.

Där står en kärra med löv från ek som offrats på majstångens altare.

Där går några gubbar och bär på plankor. Blir det för tungt finns alltid något barn tillhands.

Där bärs löv fram till stången och flinka fingrar lindar och binder.

Nu drillar spelman och muskler spänns för att få stången stå upprätt.

Nu är det hög tid att tråda dansen.

Och fikat förstås.

Kategorier: Rapporter