Om brytning och produktion av sällsynta jordartsmetaller, deras nytta och produktionens konsekvenser.

INBJUDAN TILL FÖREDRAG OCH FRÅGESTUND MED PROFESSOR JULIE KLINGER FRÅN DELAWARE UNIVERSITY, USA.

Vi har glädjen att kunna bjuda in Dig till ett föredrag och frågestund, med professor Julie Klinger från Delaware University i USA.
Professor Klinger har genomfört studier i fält, på flera platser där brytning och produktion av sällsynta jordartsmetaller pågår i världen. 
Hon har till exempel tillbringat en längre tid i Kina, som dominerat verksamheten, sedan USA outsourcade den komplicerade och miljö 
och hälsofarliga separerings och upparbetnings processen, till Kina. 

Professor Klingers kunskaper i ämnet är omfattande. Det är mycket angeläget för oss att få ta del av hennes kunskaper.
Hon kan ge oss en historisk internationell kontext av produktionen av sällsynta jordartsmetaller, deras nytta och 
av produktionens konsekvenser.

Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr har under flera år arbetat  genom internationella nätverk, för att kunna finna vetenskapligt 
underbyggd information om konsekvenserna av brytning och separering av sällsynta jordartsmetaller. Eftersom merparten av 
produktionen skett i Kina, har det varit mödosamt att hitta adekvat information.

Att professor Klinger nu besöker Sverige är av stort värde, då informationen vi hittills fått från gruvindustrin och inhemska källor,
varit undermålig.

Professor Klinger kommer bland annat, under sitt Sverige besök att träffa representanter för LKABs REEMAP projekt, i norra Sverige, 
representanter för Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå Universitet och Sveriges Riksdag, i syfte att öka kunskapen om 
konsekvenserna av produktionen av sällsynta jordartsmetaller och av den geopolitiska kontexten av sällsynta jordartsmetaller.

Varmt Välkommen till:

UppGränna Byahus
Förstärkt fika 100 kr
Anmäl hur många som kommer ifrån er till:

cbmgustafsson61@gmail.com

Vi bjuder på fika.

Med Vänlig Hälsning

Carina Gustafsson, Ordförande i Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr

Tel: 0725 202593