2014-05-29 09.06.11

En bukett män-skor och gök-otta.

Solljus i sjön nedan kullen.