Elise har själv en lång erfarenhet av sexövergrepp under barndomen, missbruk, prostitution och misshandel. ”Jag är 17 år” säger hon, det är 17 år sedan hon blev frälst på Mössebergs kurort, dit hon fått en remiss av en läkare, då blev hon fri från sitt blandmissbruk och fick upprättelse som människa.

Vill du läsa mer om Elises besök kan du gå in på Adelövs Pingstförsamlingens hemsida, kvinnofrukost

Arrangörer för kvinnofrukosten var Adelövs Pingstförsamling, initiativtagare var Ruth Andersson och Laila Persson.

Kategorier: Rapporter