Välkommen till en kväll om Norra Kärr, där risker och konsekvenser aktualiseras.
Den 19 mars kl 19.oo i Församlingshemmet.

• Författaren och prisbelönte grävande journalisten Arne Müller och miljöjuristen Gunilla Högberg Björck, GBH-Miljörätt, redogör för hur läget är för närvarande i fråga om den koncessionsansökan som ligger hos Bergstaten.

• Energiomställningen – elbilens miljömässiga konsekvenser.

• Vilka risker vad gäller den mängd redovisade och oredovisade mineraler kan gruvprojektet Norra Kärr föra med sig om det blir verklighet?

• Finns alternativa lösningar?

Se gärna filmen https://www.youtube.com/watch?v=j6EO5J8YSME&t=2s framtagen av SNF Tranås med donationspengar av svensk-amerikan från bygden.

Ordförande i lokalavdelningen LRF Mikael Wik hälsar såväl medlemmar, allmänhet och politiker varmt välkomna!!

 

 

 

 

Kategorier: LRF Adelöv