Hur förebygger vi inbrott på landsbygden på bästa sätt? Välkommen att lyssna till en före detta tjuv, en drabbad, en polis och ett försäkringsbolag, som alla ger dig sina bästa tips och råd!

Den 22 maj mellan 18.30 och 21,  Adelövs Församlingshem. 

Du får träffa:
• F.d tjuv, medlem i KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället), ger tips för att inte bjuda in till inbrott.
• En drabbad som berättar om sina känslor av den kränkning som ett inbrott innebär.
• Polisen beskriver hur de arbetar med inbrottsärenden.
• Länsförsäkringar svarar på försäkringsfrågor.

Anmälan senast den 20 maj till: medlemsservice@lrf.se eller tel. 0771-18 08 11.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!