bredbandshunger

Bild från poseidon.umdc.umu.se/missuppfattat

Tänk att du inte vet säkert om du kan åka till jobbet på morgonen eller om du kan komma hem på kvällen. Eller att vägen är guppig och dessutom kräver att du backar bilen då och då för att starta om färden.

Ungefär så är det för många som bor på landet i Tranås kommun. På den digitala vägen till byn.

Naturen kräver bredband

Odlingslandskapet behöver invånare, företagare och naturligtvis bönder.

Bredband betyder lika mycket som vägar, post och bank. Och betydelsen ökar liksom kraven på snabbhet. Var utvecklingen slutar vet inte ens experterna något om.

Men att det är en fråga om demokrati är självklart.

Det grävs för fiber i grannkommuner

”En ödesfråga för landsbygden, utan tvekan”, säger en ansvarig på Boxholms kommun när jag ringer upp. Och tillägger: ”Har man en vettig strategi kan man få hjälp med finansiering.”

Varför inte mobil kommunikation?

”Det kommer aldrig att finnas någon bättre bärare av digital trafik än fiber”, blir svaret.

Systemet med fiber är stabilt och snabbt. Det kräver en investering i början, men den har lång – förmodligen 50 år – livslängd och därmed låg avskrivningskostnad.

Täckningen med 3G är minst sagt svajig. Och den blir inte bättre med 4G. Ett abonnemang för obegränsade datamängder är dyrt. Det blir dessutom segt med många samtidiga användare.

Tranås har halkat efter

Många av våra grannkommuner har en strategi och en målsättning för sin bredbandsutbyggnad. Känslan är att Tranås kommun inte har kontroll över bredbandsfrågan.

En motion i Kommunalfullmäktige om att alla hushåll i kommunen ska ha ett fungerande Internet besvarades med att man för en dialog med Telia-Sonera.

Det duger inte.

Aktörer som TeliaSonera är kommersiella. Man tjänar för lite pengar på och i öppna landskap.

Nu krävs handling!

Jag uppmanar kommunstyrelsen, fullmäktige och alla goda krafter att handla och handla nu! Ta vara på alla erfarenheter som finns runt omkring oss och i alla kommuner som jobbar för fullt med att gräva.

Den dag Tranås kommun fattar beslutet och stöttar så kommer byalagen att göra sin del av jobbet för vår kulturmiljö och för att hela kommunen ska leva!

/Göran Jonsson

Kategorier: Debatt och åsikt