Bilder:
Inger Hill läser upp årsberättelsen.
Anne-Sofie Hill och Uno Ljungberg lyssnar på Göran Janssons redogörelse om ekonomin.
Anders Berggren avlämnar revisorernas berättelse.
Gösta Ripenås informerar från Jönköpings Läns Hembygdsförbund.

A-LHembygdsförenings årsmöte 2018

10 new photos · Album by Uno Ljungberg

Sista söndagen i februari hade Adelöv-Linderås Hembygdsförening sitt årsmöte i Adelövs församlingshem. Ordförande Anne- Sofie Hill hälsade ett fyrtio tal medlemmar och kvällens inbjudne föreläsare Erna M M Andersson från Visingsö välkomna.

Anne-Sofie ledde årsmötesförhandlingar där punkt för punkt lades till handlingarna utan anmärkning. Som näst sista punkt avtackades Ros-Marie Schill och ej närvarande Alexander Schill för deras arbete och tid i styrelsen med varsin blomsterbukett. Även ordföranden och sekreteraren fick en bukett vardera för sitt arbete under kvällent.
Efter förhandlingarna inbjöds det till kaffe med dopp. Under tiden såldes det lotter samtidigt som ett bildspel visade årets olika aktiviteter.

Så var det dags för Erna Andersson att kåsera om Axel Ohlin, zoologen från Visingsö, född 1867, om hans forskningsexpeditioner till bland annat Arktis och Antarktis under sent 1800-tal. Han blev inte gammal, dog strax före sin 36-årsdag.

Som avslutning visade Erna bilder och filmsnuttar från hennes och maken Jans resa i spåren efter Axel Ohlin expedition i Antarktis vatten. En fantastisk reseskildring som publiken tackade för med applåder och ordförande med blommor.

Sist drogs vinsterna i lotterierna, det var choklad och blommor i kruka som prytt borden under kvällen.

Kategorier: Rapporter