Kew Nordqvist var inbjuden gäst till Adelöv Framtidsgrupps årsmöte. Kew berättade om de förbättringsförslag som den Parlamentariska landsbygdskommittén tagit fram i en bred partiöverenskommelse. Tillsammans har man specificerat 75 punkter med förslag på åtgärder som kan göra det lättare att bo, verka och leva på landsbygden.


Kew Nordqvist och Helena Karlsson

Stämman gav Stig Petersson fortsatt förtroende att som ordförande leda Framtidsgruppen under det kommande året.
Till ledamöter valdes Helena Karlsson, Kristina Karlsson, Gunilla Jansson, Inga-Lill Andersson, Eva Engström, Uno Ljungberg, Lisbet Klint, Stefan Gustafsson, William Malm och Leif Ahx
Till suppleant valdes Chatrine Schander Ljungquist


Eva Engström och Stig Petersson

Vi bifogar (nedan) verksamhetsberättelsen för 2016 om ni vill läsa en sammanfattning av det gångna året. Under innevarande år planeras som vanligt för en jul- och påskmarknad. Vi deltar i juli med aktiviteter under Sommarveckan/Livet på landet-veckan samt fortsätter med träffar kring vår Sockenhistoria.
Lisbeth Klint serverade gott kaffe och hembakat fikabröd.

Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Kategorier: Rapporter