SONY DSCEn kunnig biolog som guide, ett alldeles nytt naturreservat, trevligt sällskap och medhavd fika i skönt sommarväder … Då så!

Thomas Fasth heter guiden som berättade om de gamla tallarna, barkborrarna, knärot, ormvråkarna och mycket mycket mer.