SONY DSCMan känner sig liten då några husarer till häst spränger fram över Adelövs gårds åker. Undras hur infanteristerna i Poltava kände sig? Och hur känner sig ett får inför en vallhund?

I alla fall var det två mycket bra uppvisningar Adelövsveckans näst sista kväll.