startaforetag

Adelövs Framtidsgrupp vill att de Adelövsföretag som återfinns (eller inte återfinns) i listan under fliken Leva & Bo på Adelövs hemsida och har information/ändringar att rapportera tar kontakt med någon av oss i styrelsen (se nedan) före den 31 december.

Den nya listan publiceras på hemsidan i januari 2015.

Adelövs Framtidsgrupp

Eva Engström
Stig Petersson
Anna Winblad Wiktorsson
Gunilla Jansson
Kenneth Malm
Uno Ljungberg
Stefan Gustafsson
Kristina Karlsson
Inga-Lill Andersson
Helena Karlsson

Kategorier: Information