För samåkning till stormötet (se nedan) ses vi vid Krydderiet klockan 17.00. Då har vi en timme på oss att köra dit och hitta var vi ska vara.
Så delar vi på bensinkostnaden.

Var och en anmäler sig själv till mötet.

destination_sommenbygd