25/7 till 7/8 går budkavlen runt Vättern för att:

Rädda Vättern och Sommens till/avrinningsområde från föroreningar!

MANIFESTATION OCH BUDKAVLEAVSLUTNING VID KLEVENS CAFE/LOGE

Välkomna.

7/8 inleds med marknad med lokala livsmedelsproducenter / företagare 13.00. Vill du medverka Anmäl dig till Rolf Andersson  0730 510614, rottle.smabruk@gmail.com

Rent vatten står över en dagbrotts-exploatering av Norra Kärr med dess risker som detta innebär och påverkar oss o kommande generationers brukande av bygderna som berörs.

Risken är nu överhängande då lag och regelverk kommer ändras.

Lokala LRF och lokala föreningar i berörda kommuner har fått förfrågan att föra budkavlen från Ödeshög till Klevens Loge Gränna via Boet -Duvebo.

Klockan 14.00 i Duvebo hoppas vi, att du, med din traktor och vagn, gammal som ny, väntar för att följa med till Klevens Cafe/Loge, och vid Klockan Duvebo möter vi våra Östgöta-kollegor som ansluter till tåget. Vad vi önskar är alltså en traktorparad dit.

  Program mm.    www.lrf.se/aktivitet/24197 

Välkomna till Kleven .     

Anmälan till traktorparad:

Mikael Wik 070-53 85 041, mikael.wik@adelovsgård.se

Filip Källner 070-257 52 25, filip@ingelsbolantbruk.se  

Huvudarrangörer är Urbergsgruppen Grenna och Aktion Rädda Vättern ARV i samarbete med en rad organisationer

Kategorier: Uncategorized