Det kom ett e-brev från Kompass.lrf.se

Driver du turismverksamhet och vill utveckla ditt företag? Då är du
varmt välkommen att delta i de
affärsnätverksträffar som LRFs satsning Landsbygdsturism i
Jönköpings län arrangerar runt om i
länet under året. Vår fjärde träff har temat:

Att vara en viktig del av besöksnäringen!

21 november, kl 18-21, Café & Restaurang Timjan, Flahult, Vrigstad och
22 november, kl 18-21, Wallby Säteri, Skirö, Vetlanda

FÖRELÄSARE: Jimmi Olsson
Besöksnäringen i Småland har vuxit de senaste åren. För att stärka
och utveckla näringen krävs
samverkan mellan berörda aktörer, offentliga organisationer och
enskilda företagare. För att skapa
en attraktiv destination är du som småskalig turistföretagare en
viktig del i detta. Men hur kan
du vara delaktig och dra nytta av det? Vilka fördelar finns för din
verksamhet? Och vilka framtida
utmaningar finns?

Jimmi Olsson är näringslivsutvecklare i Uppvidinge kommun, och drev
tidigare Ramkvilla
Wärdshus. Under kvällen kommer Jimmi att berätta om sina olika
synvinklar på besöksnäringen.
Utifrån egna erfarenheter ger han tips och information på hur du kan
tjäna på att vara del av
besöksnäringen. Vi får även lyssna på företagarna Christina
Lindberg vid träffen i Flahult respektive
Magnus Nyman vid träffen i Skirö.

FLAHULT, VRIGSTAD: ANMÄL DIG VIA LÄNKEN SENAST 19 NOVEMBER [1]
SKIRÖ, VETLANDA: ANMÄL DIG VIA LÄNKEN SENAST 20 NOVEMBER [2]

Läs mer på: www.lrf.se/jonkoping/landsbygdsturism

Varmt välkommen!
Cathrine Jansson, cathrine.jansson@lrf.se
Ulrike Dück, ulrike.duck@lrf.se

Kostnad: 150 kr plus moms. Kvällsfika ingår.
Nätverksträffarna arrangeras i samverkan med de lokala
turismorganisationerna.

Landsbygdsturism i Jönköpings län skall stärka, affärsutveckla och
öka kvaliteten hos turismverksamheter på
landsbygden. Finansieras genom Landsbygdsprogrammet och pågår till
slutet av 2012.

Kategorier: Detta händer