Måndagskvällen den 17 december kommer barn från Tjernobyl till Adelöv. De kommer att medverkar i en samling i Adelövs kyrka med sång och musik. Franz Hagman, pastor i pingstförsamlingen, kommer hålla i en andakt. Samlingen börjar kl. 18.00. Varmt välkommen till en intressant kväll.
Arr. kyrkorna i Adelöv