Rapporter

Halka och dramatik

Isiga vägar ställde till med problem det gångna dygnet. I Rudu har vi kvar våra julsopor eftersom sopbilen inte vågade bromsa på isen i backarna och for gårdar förbi. En vårdsökande katt fick vänta med veterinärbesöket tills sandbilen äntligen hunnit fram sent på eftermiddagen. Och någon hade hjälplös hamnat i Läs mer…

Rapporter

Östra Vätterbranterna godkänt som biosfärområde

Östra Vätterbranterna har på möte i Paris idag blivit utnämnt till ett av Unesco:s nästan 600 biosfärområden runt om i världen. I dessa globala modellområden jobbar man med att förena bevarande och utveckling med ökad kunskap om hållbarhetsfrågor. Östra Vätterbranterna blir nu Sveriges femte biosfärområde, beläget nordöst om Jönköping omfattande Läs mer…