Av Göran Jonsson

pav00001_320x213

(Bilderna är klickbara)


Tidig morgon, stillhet och sol över nejden. Väntan. Så brakar det lös. Först dundrar en tung kranbil in på skolgården, så en långtradare och ännu en. Rop, dunsar och rörelse, order och handling.

Det som sker är stort nog, men ändå större än vad som synes ske.

En skola i kommunens periferi lades ned trots hårt och envist motstånd från sockenbor. Utkant är utkant. Den blev tom och tyst. Men inte riktigt. Det var något som stretade och sa: Ge inte upp! En vilja att bygga upp igen, att höra barns glädje i bygden. Vägra bli öde.

Ta mig sjutton. Det gick!

Skolan fick lov att återuppstå. Organisering, gradvis ge skolan en profil av natur, hälsa och kost – utomhuslektioner och eget kök med närproducerad mat. Fler barn ville komma.

Så nu dånar utbyggnaden in från Eksjö, Örebro och Vetlanda. Pressen är samlad, intervjuar och tar bilder. Folk pratar och skrattar. Skolan har blivit för trång. Nu ska här byggas!

Grunden är redan lagd, för Börje Wilhelmsson har tänkt, pekat och instruerat. Planering, kontakter, förhandlingar, det är mer jobb än man tror. Så det praktiska med att gräva avlopp, schakta för grunden och lägga den.

För traktens minne, för framtiden och för Livet på landet.

Två klassrum svävar genom luften och sänks ner på lagda avlagda stolpar till vägräcken. Någon fiffig person – var det Börje W.? – kom på idén. I alla fall ställs paviljongerna stadigt som förlängning av skolans södra byggnad.

Folk på vägen stannar upp och tittar. Några kommer in på skolgården och pekar, frågar och springer undan för nästa sektion som seglar i luften.

Rektorn Bertil Malmberg följer ett halvt klassrum med blicken när det sätts på plats. Stefan Gustafson har ännu blåstället på och Anders Hammarstedt, kassören tänker kanske på sparade utgifter. Men det är många som dragit och drar sina strån.

Dagen efter kan man till exempel se Stig Petersson från Björstorps Trä brottas med en tjock elkabel på en stege. Stefan G. har ett ärende uppe på taket och Börje W. rättar till isoleringen ännu en gång.

Ögonblicksbilder av strävande och arbete, som varit och som kommer.  Snart ringer det in i Adelöv.

Fler bilder:

Kategorier: Rapporter