Av Göran Jonsson

(Bilderna är klickbara)

Pukor och trumpeter

Familjen Hellgren började med mamma och pappa (hur annars?).Efter hand som barnen växte och blev stora så kom de med i föreställningen.

Publiken kom.
De spelade på fiol, cello, piano, tuba, såg, duschslangar … Ja, det mesta.
Det sköna blandades med spex.
Kategorier: Rapporter