Text och bilder av Eva Engström

image002
Lokalavdelningen LRF Adelövs årsmöte är avklarat, ett bra verksamhetsår avslutas och ett nytt tar fart.

Planeringen inför kommande år är i full gång och några aktiviteter som varit extra lyckade kommer att arrangeras igen.

— Vi kommer att vara med på Adelövs Julmarknad den 22 november. Förra året lottade vi ut julskinkor producerade av svenska bönder och det kommer vi att göra i år också, berättar Boine Andersson. Vi kommer också att bjuda in till garagefika hos någon företagare i Adelöv till sommaren och det blir garanterat en träff där hela familjen är välkommen. Förra året blev det en filmkväll så nu får vi se vad vi hittar på i år.

Styrelsen är densamma som förra året. Omval av Mikael Wik som ordförande resterande ledamöter Magnus Andersson, mötets sekreterare, Boine Andersson, Filip Källner, Wine Einarsson , Mats Jansson, Josefina Andersson, Henrik Sundell och Eva Engström.

Gäst på mötet

20151107 018

Anna Werbitsch-Arnell tillträdde tjänsten som LRF:s regionchef i början av året. På mötet berättade hon hur LRF jobbar med frågor viktiga för landsbygdens företagare och landsbygdens utveckling.

Det är många frågor på agendan just nu. Förberedelser inför bygget av Götalandsbanan –- dragningen av banan kommer att gå över många markägares skog, åker och ibland också genom hus och ladugårdar.

Vatten är en het fråga där många mark- och fastighetsägare har blivit kontaktade av kommunen med krav om nya slambrunnar med fosforfällor. Här gör LRF en gemensam insats för att hitta så bra lösningar som möjligt.


20151107 026
En glad Stefan Gustafsson ser fram emot fika med smörgåstårta och kaka – Uno Ljungberg och Börje Vilhelmsson står i kö.
Kategorier: Rapporter