kyrka-small

Mötestider och medverkande är:
Fredag kl. 19.00 Gospelkonsert

Glimåkra gospel-linje, Predikan: Franz Hagman
Lördag kl. 19.00 Gudstjänst
Sång: Siv Josefsson m.fl, Predikan: Benny Gustavsson
Söndag kl. 11.00 och 14.30 Gudstjänst
Sång: Emelie Magnusson m.fl, Predikan: Tomas Wallengren
Söndag kl. 19.00 Gudstjänst
Sång: Löfstadkyrkans kör, Predikan: Benny Gustavsson

Servering efter gudstjänsterna
Arr : Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen och Åsens missionsförsamling

VÄLKOMMEN TILL ADELÖVS KYRKA UNDER PINGSTHELGEN!