Gokotta 3Gokotta
Kyrkokören från Adelöv-Linderås stod för sången, Per-Gunnar Enocsson från Missionskyrkan för predikan och pingstpastorn Franz Hagman för mötesledningen.

I år var det verkligen en gökotta för när Pecka skulle tala fick han tävla med göken om publikens öra.

Du kan läsa och se fler bilder på gökottan om du går till pingstförsamlingens hemsida. adelovpingst.se

/Urban Josefsson