Berättelser och kåserier

Ryska spioner i Bollarp

För några dagar sedan uppenbarade sig två ryska sågfilare vid hemmanet Bollarp i Adelöfs socken. Men i stället för att fila sågar togo de ett vid Bollarp beläget högt berg i besittning samt framtogo en mängd papper, ritstafflier och ritutensilier. Sålunda utstyrda höllo de på med kartritning öfver nejden i tre limmars tid.

Av G.Jonsson, sedan
Berättelser och kåserier

Lantis — i nöd och lust

"När vårkvällens absoluta stillhet och tystnad klyvs av storlommens ljud. Då är det gött att vara en tvättäkta lantis. I nöd och lust." Ibland längtar jag tillbaka till storstan, men får man sig Helens stämningar och humor till livs då och då, så tänker man efter och stannar på landet ett tag till. Läs! /Göran Jonsson

Av G.Jonsson, sedan
Berättelser och kåserier

Brev till Adelöv

Hej! Jag hamnade av en slump här på Adelövs hemsida och konstaterade att förutom Ingemar Karlsson i Sötåsa verkar inte något namn vara bekant sedan den tid jag tillbragte barndomen på Marknadsplatsen i Adelöv. På den tiden var vi flera barn på Platsen, förutom mina bröder och jag som växte Läs mer…

Av G.Jonsson, sedan