Berättelser och kåserier

Ryska spioner i Bollarp

För några dagar sedan uppenbarade sig två ryska sågfilare vid hemmanet Bollarp i Adelöfs socken. Men i stället för att fila sågar togo de ett vid Bollarp beläget högt berg i besittning samt framtogo en mängd papper, ritstafflier och ritutensilier. Sålunda utstyrda höllo de på med kartritning öfver nejden i tre limmars tid.