Vad är Hålaveden?

Ödeshögs kommun bjuder in till workshop iBoets bygdegård onsdagen den 8:e januari kl 16:30-18:30 I samband med framtagandet av en ny översiktsplan önskar vi som jobbar med samhällsplanering på kommunen få en större förståelse för Hålaveden. Syftet med workshopen är att vi tillsammans ska arbeta fram en bättre avgränsning och värdebeskrivning för Hålaveden Läs mer…